Terug naar de vorige pagina

30 januari 2019

Verzekerd via de collectieve zorgverzekering van de gemeente bij Menzis? Vergeet niet uw eigen bijdrage Wmo te declareren!

Medicijnen en geld

Bent u via de collectieve zorgverzekering van de gemeente verzekerd bij Menzis? Dan kunt u dit jaar tot € 300,- eigen bijdrage Wmo declareren. Hiervoor moet u de originele facturen van het CAK indienen.

Let op: het gaat hier om de eigen bijdrage, en niet om het eigen risico. Het eigen risico kunt u niet declareren.

Hulp & advies

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met het Sociaal Team (sociaalteam@oostgelre.nl of tel. (0544) 39 36 16) of de ouderenadviseur (Ilse van de Kamp, tel. (0544) 39 35 69, e-mail: i.vandekamp@oostgelre.nl).


Terug
naar boven