Terug naar de vorige pagina

29 november 2018

Geslaagde bijeenkomst over vrijwilligersondersteuning

Vrijwilligersorganisaties met elkaar in gesprek

Afgelopen donderdagavond vond een succesvolle bijeenkomst plaats over vrijwilligersondersteuning. Zo’n 40 afgevaardigden van vrijwilligersorganisaties waren te gast bij Loco Eten en Drinken in Lievelde. Tijdens de bijeenkomst presenteerde onderzoeksbureau Movisie de eerste resultaten van het vrijwilligersonderzoek. 

In september hield de gemeente een onderzoek onder vrijwilligersorganisaties in Oost Gelre. Ruim 150 organisaties vulden daarvoor een vragenlijst in. Na de presentatie van Movisie over de eerste onderzoeksresultaten werd er in 5 groepen doorgepraat over de meest uitspringende onderwerpen:

  • Samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties
  • Contact van organisaties met de gemeente
  • De ondersteuningsbehoefte van vrijwilligersorganisaties
  • Het vergroten van zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners
  • De uitdagingen ten aanzien van vrijwilligers

Vrijwilligers: ‘Het cement van onze samenleving’

Wethouder Jos Hoenderboom: “Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en daarmee van groot belang voor de leefbaarheid. Door het onderzoek weten we beter waar we ons op kunnen richten en waarmee we kunnen ondersteunen. Samen met de resultaten van de vragenlijst heeft de bijeenkomst belangrijke informatie opgeleverd. De komende periode gaan we de ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) in Oost Gelre verder vormgeven.”

Meer informatie

Movisie rondt het onderzoeksrapport over vrijwilligersondersteuning in Oost Gelre begin volgend jaar af. De vrijwilligersorganisaties ontvangen daarover bericht. We delen de resultaten dan ook via onze gemeentepagina en op deze website. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Eva te Poele, afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg via telefoonnummer (0544) 35 36 14 of via e.tepoele@oostgelre.nl.


Terug
naar boven