Terug naar de vorige pagina

4 oktober 2018

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

Logo Clientenraad participatiewet

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 11 oktober 2018 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit.

 1. Opening
 2. Toelichting stand van zaken Schuldhulpverlening
 3. Vaststellen advies van de werkgroep schuldhulpverlening
 4. Behandeling  beleidsregels Wet Taaleis (advies)
 5. Concept-Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019 (advies)
 6. Bespreken voortgang commissies/werkgroepen  cliëntenraad
 7. Inventarisatie herbenoemingen
 8. Mededelingen
 9. Uitgaande en ingekomen post
 10. Vaststellen verslag  13 september 2018
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De agenda en stukken voor deze vergadering kunt u inzien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Voor de vergadering van 11 oktober 2018 zijn stukken aanwezig ter inzage van agendapunt 4.


Terug
naar boven