Terug naar de vorige pagina

2 mei 2018

Klanttevredenheidsonderzoek onder inwoners met een voorziening vanuit de Wmo en Jeugdwet

Vrouw achter een laptop

Ontving u (of uw kind) in 2017 ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet? Dan zijn wij benieuwd wat u van die ondersteuning vindt. En van het contact met de gemeente. Daarom voeren we ook dit jaar weer een onderzoek uit. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst. De vragenlijst kunt u op papier of digitaal invullen. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. Wij kunnen dus niet zien welke antwoorden u gegeven hebt.

Vragenlijst voor helft Wmo-cliënten en alle Jeugdwet-cliënten

Ongeveer de helft van onze inwoners met een Wmo-voorziening ontvangt een vragenlijst. Deze inwoners zijn willekeurig gekozen. Dus niet iedere Wmo-cliënt krijgt een vragenlijst. We verwachten dat we hiermee een goed beeld krijgen van wat cliënten van de ondersteuning vinden. Wel ontvangen alle jeugdigen (en/of hun ouders) met een voorziening vanuit de Jeugdwet een vragenlijst. Dat doen we omdat dit aantal kleiner is dat het aantal cliënten met een Wmo-voorziening. De vragenlijsten worden in de 2e of 3e week van mei verstuurd.

Onderzoeksbureau BMC Onderzoek voert het onderzoek voor ons uit

Voor informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met BMC Onderzoek. Het bureau is bereikbaar op werkdagen van 10:00 tot 15:00 uur via (070) 310 3850.

Resultaten eind juli bekend

Wij verwachten dat de resultaten van het klantonderzoek eind juli 2018 klaar zijn. Deze resultaten maken wij bekend via onze gemeentepagina’s in de Elna en de Groenlose Gids. U kunt de resultaten dan ook lezen op deze website.


Terug
naar boven